Jdi na obsah Jdi na menu
 


Focke-Wulf Fw 190

Typ:Stíhačka
Výrobce:Focke-Wulf
Konstruktér:Kurt Tank
První let:1. června 1939
Zaveden:srpen 1941
Vyřazen:1945
Hlavní uživatel:Luftwaffe
Maďarsko
Výroba:1941 - 1945
Vyrobeno:přes 20 000
Varianty:Ta 152

Focke-Wulf Fw 190 byl jednomístý jednomotorový stíhací letoun, používaný ve velkých počtech u Luftwaffe. Ve své době to byla jedna z nejlepších stíhaček a od roku 1941 do konce války jich bylo vyrobeno přibližně 20 000 ks (včetně asi 6 000 ks stíhacích bombardérů).

1. září 1941 byla skupina britských Spitfirů F.Mk.V nad Gravelines ve Francii napadena čtyřmi dosud neznámými německými letouny s hvězdicovýmí motory. Němci získali výhodu překvapivého útoku a podařilo se jim sestřelit čtyři Spitfiry bez jediné ztráty.

Tak se na scéně objevil Focke-Wulf Fw 190, jedna z nejlepších stíhaček druhé světové války. Britští piloti soupeře nepoznali a panoval zmatek, jak ho identifikovat. Objevil se dokonce názor, že se jedná o ukořistěné francouzské Hawky H.75. Tento stroj však byl vytvořen pod dohledem dipl. Ing. Kurta Tanka.

Fw 190 s hvězdicovým motorem BMW 801 byl vyráběn v 18. základních variantách. Všechny Fw 190 vybavené hvězdicovými motory si byly do značné míry podobné a starší stroje byly často při generálních prohlídkách a opravách přestavovány na novější varianty.

Jedná se o předsériovou verzi, které bylo vyrobeno 28 kusů. Letouny prošly zkouškami v polních podmínkách, při nichž se zjistilo mnoho předností (rychlost, obratnost), ale také nedostatků. Mezi nejzávažnější nedostatky patřilo zadírání motorů v důsledku špatného chlazení. Problém s otevíráním kabiny při rychlostech nad 300 km/h, vyřešilo až přidání malé nálože, jenž po iniciaci kryt kabiny odhodila. Několik prvních letounů poháněl motor BMW 801 C-0. U dalších ho nahradil motor BMW 801 C-1. Výzbroj se skládala z dvou trupových kulometů MG 17 ráže 7,9 mm nad motorem a dalších dvou umístěných v křídlech. K zaměřování sloužil reflexní zaměřovač Revi C/12C.

[Fw 190 A-1

Tento stíhací letoun vychází z původního předsériového typu A-0, u něhož byla odstraněna většina závad předcházející verze. Objednaných 100 kusů bylo vyrobeno od června do října 1941. Motorem byl obvykle BMW 801 C-1 o výkonu 1622 koní, problémy s jeho chlazením zůstaly stejné jako u verze A-0. Základní výzbroj tvořily čtyři kulomety MG 17 ráže 7,92mm s 900 náboji na zbraň umístěné v trupu a v kořenech křídel. U některých letounů se tato nedostatečná výzbroj řešila dodatečnou montáží dvou 20mm kanónů MG/FF s 60ti náboji na zbraň do střední části křídel.

 Fw 190 A-2

Jedná se o první sériovou variantu, které bylo vyrobeno 425 kusů. Došlo k úpravě chladicího systému a ke změně vedení výfukového potrubí. Problémy s přehříváním přesto zůstaly. U této varianty bylo většinou použito novější verze motoru BMW 801. Jednalo se o verzi C-2, která měla stejný výkon jako C-1, ale došlo u ní ke změně uchycení v motorovém loži. Výzbroj byla zesílena nahrazením křídelních kulometů dvěma kanony MG 151/20 s 250 náboji na zbraň. Výroba byla zahájena v srpnu 1941. U většiny strojů byly stejně jako u verze A-1 dodatečně namontovány dva kanóny MG/FF do střední části křídel. K zaměřování sloužil reflexní zaměřovač Revi C/12 D.

 Fw 190 A-3

Varianta téměř shodná s A-2. Došlo pouze ke změně motoru BMW 801 C-2 za nový motor BMW 801 D-2 o výkonu 1724 koní. Byly přidány 3 štěrbiny v bočních panelech za motorem, čímž se podařilo redukovat přehřívání motoru na mimum. Doplňkovou výstroj tvořilo identifikační zařízení FuG 25a. Výzbroj se skládala ze dvou kulometů MG 17, dvou kanónů MG FF a dvou kanónů MG 151/20. Od této verze se začaly používat soupravy výstroje a výzbroje, jenž umožňovaly uzpůsobení letounu podle momentálních potřeb a bylo je možno instalovat přímo dílnách (Umrüstbausätze - U/číslo).

 • Fw 190 A-3/U1 – instalován pumový závěsník ETC 501, pro 250 nebo 500 kg bomby nebo pro adaptér ER 4 sloužící k podvěšení čtyř 50 kg bomb. Většinou byly z křídel odstraněny kanóny MG-FF.
 • Fw 190 A-3/U3 - instalován pumový závěsník ETC 250/501 a čtyři přídavné závěsníky pro 50 kg pumy.
 • Fw 190 A-3/U4 – průzkumná varianta vybavená dvěma fotografickými přístroji Rb 12.5/7x9. Křídlové kanóny MG FF byly odstraněny.

 Fw 190 A-4

Došlo ke standardnímu montování identifikační zařízení FuG 25a. Motor zůstal stejný. Bylo pouze přidáno zařízení MW 50, jenž pomocí směsi vody a methanolu dokázalo krátkodobě zvýšit výkon motoru. Radiostanice FuG 7a byla nahrazena modernější FuG 16 Z, což se navenek projevilo výraznějším anténním sloupkem na směrovém kormidle. Od této verze se začaly používat soupravy výstroje a výzbroje, jenž umožňovaly uzpůsobení letounu podle momentálních potřeb a bylo je možno instalovat přímo na letišti (Rüstsätze – R/číslo).

 • Fw 190 A-4/R6 – Nejčastější polní úprava kdy FW 190 A-4 nesl pod křídly dvě jednohlavňová odpalovací zařízení neřízených raketových střel WGr. 21 ráže 210 mm.
 • Fw 190 A-4/U1 - Stroj byl vybaven dvěma podkřídlovými závěsníky ETC 501. Výzbroj byla zredukovány na 2 kanóny MG 151 ráže 20 mm v křídlech.
 • Fw 190 A-4/U3 - viz FW 190 F-1
 • Fw 190 A-4/U4 - shodný s FW 190A-3/U4
 • Fw 190 A-4/U8 - od dubna 1943 označení FW 190 G-1

 Fw 190 A-5

Kvůli problémům s vibracemi motoru předcházejících verzí došlo k úpravě motorového lože, které bylo zpevněno a prodlouženo o 15cm. Tím došlo k odstranění nepříjemných vibrací motoru. Chladicí systém dostal finální podobu a původní štěrbiny na trupu byly upraveny stavitelnými klapkami. Změnilo se i vybavení přístrojové desky, kde se například objevil umělý horizont, který nahradil klonoměr. V standardní verzi nebyly kanóny MG FF.

 • Fw 190 A-5/U2 - viz FW 190 G-2/N
 • Fw 190 A-5/U3 -Výzbroj tvořily dva kulomety MG 17 nad motorem a dva kanóny MG 151/20 v křídle. Pod trupem mohly nést pumu SC 500 a v křídelních závěsnících dvě pumy SC 250 . I v úpravě Trop s protiprachovými filtry.
 • Fw 190 A-5/U4 - V zadní části trupu byly nainstalovány v kamery Rb 1215/7. I v úpravě Trop s protiprachovými filtry.
 • Fw 190 A-5/U8 - Výzbroj tvořily dva kanóny MG 151/20. Letoun byl vybaven závěsníkem ETC 501 pod trupem a dvěma závěsníky Messerschmitt-Träger pod křídly umožňující podvěšení dvou 300l přídavných palivových nádrží.
 • Fw 190 A-5/U9 - Těžký stíhač. Výzbroj tvořily dva kulomety MG 131 ráže 13 mm a čtyři kanóny MG 151/20 v křídlech. Vyrobeny 2 kusy.
 • Fw 190 A-5/U10 - Prototyp verze A-6. Došlo k překonstruování křídel, takže vydržely větší zatížení. Výzbroj tvořily čtyři kanóny MG 151/20. Vyroben 1 kus.
 • Fw 190 A-5/U11 - Výzbroj tvořena dvěma kulomety MG 17 a dvěma kanóny MG 151/20. V gondolách pod křídlem byly připevněny dva kanóny MK 103 ráže 30mm. Vyroben 1 kus.
 • Fw 190 A-5/U12 - Byly odstraněny kanóny MG/FF a místo nich byly v gondolách pod křídly 2 kanóny MG 151/20.
 • Fw 190 A-5/U13 - U této verze byly zkoušeny nové typy krytů výfuků a nové podkřídlové závěsníky Fw-Träger.
 • Fw 190 A-5/U14 - Byly u něho zkoušeny nové typy závěsníků ETC 502 a ETC 504, jenž umožňovaly podvěšení torpéda LT F5b. Ztohoto důvodu musela být zvýšena noha ostruhového kolečka.
 • Fw 190 A-5/U15 - Stejný jako U-14, navíc umožňoval použití řízeného torpéda Blohm & Voß 226/246. Vyroben 1 kus.
 • Fw 190 A-5/U16 - Těžký stíhač vyzbrojený dvěma kanóny MK 108 ráže 30 mm, dvěma kulomety MG 17 a dvěma kanóny MG 151/20. Vyroben 1 kus.
 • Fw 190 A-5/U17 - Silně pancéřovaný letoun, jenž byl vybaven pěti závěsníky ETC 501 (jeden podtrupový a čtyři křídlové). Vyroben 1 kus.
 • Fw 190 S-5 - Jde o školní (S – Schulflugzeug) dvousedadlovou verzi letounu A-5. Druhé sedadlo bylo umístěno v místě, kde se u FW 190 A-5 nacházela nádrž zařízení MW 50 a radiostanice FuG 16Z.

 Fw 190 A-6

Jedná se o sériovou variantu Fw 190 A-5/U10 s několika drobnými úpravami. Výzbroj tvořily dva kulomety MG 17 s 900 náboji na zbraň, a čtyři kanóny MG 151/20 - dva s 250 náboji a dva se 140 náboji. Byla přidaná pancéřová ochrana pilota, čímž vzrostla hmotnost na 4186 kg. Speciální úpravou prošlo 40 kusů Fw 190 A-6, které obdržely kanóny SG 116 Zellendusche ráže 30 mm.

 • Fw 190 A-6/R1 - Úprava na těžký stíhací letoun, jehož výzbroj se skládala z dvou kulometů MG 17, dvou kanónů MG 151/30 v kořenech křídel a čtyř kanónů MG 151/30 ve dvou gondolách pod křídly.
 • Fw 190 A-6/R2 - Vnějších křídlové kanóny MG 151/20 byly nahrazeny kanóny MK 108/30. Byl vyroben jediný prototyp.
 • Fw 190 A-6/R3 - Vnějších křídlové kanóny MG 151/20 byly nahrazeny kanóny MK 103 ráže 30mm. Byl vyroben jediný prototyp.
 • Fw 190 A-6/R4 - Dva prototypy, které měli nainstalované zařízení GM-1 umožňující vstřikování oxidu dusného a tím zvýšení výkonu motoru.
 • Fw 190 A-6/R6 - Fw 190 A-6 jehož výzbroj doplnily dvě jednohlavňové odpalovací zařízení neřízených raketových střel WGr. 21 ráže 210 mm.
 • Fw 190 A-6/R11 - Úprava na noční stíhací letoun, jehož výbava zahrnovala plošky proti oslnění, radar FuG 217 J2 Neptun, závěsník ETC 501 pro 300l přídavnou nádrž, autopilot PKS 12 a vyhřívaná skla.

 Fw 190 A-7

Trupové kulomety MG 17 byly nahrazeny velkorážnými MG 131 ráže 13mm. Původní zaměřovač Revi 12 byl vyměněn za novější Revi 16 B. Radiostanice FuG 16 Z byla nahrazena radiostanicí FuG 16 ZY. Některé letouny byly také vybaveny identifikačním zařízením FuG 25a. Standardem byl podtrupový závěsník ETC 501 pro 300l přídavnou nádrž.

 • Fw 190 A-7/R1 – Dva kanóny MG 151/20 v gondolách pod křídly
 • Fw 190 A-7/R2 - Dva vnější křídelní MG 151/20 nahradily MG 108/30.
 • Fw 190 A-7/R6 - Výzbroj doplnily dvě jednohlavňové odpalovací zařízení neřízených raketových střel WGr. 21 ráže 210 mm.

 Fw 190 A-8

Jedná se o nejpočetnější verzi letounu FW 190. které bylo vyrobeno 1382 kusů. Novinky oproti verzi A-7 zahrnují zařízení MW 50 (zvýšení výkonu vstřikováním metanolu a vody do motoru) s nádrží o objemu 115l (došlo ke změně těžiště, a proto byl závěsník ETC 501 posunut o 20 cm vpřed) a přepracování elektroinstalace. U Fw 190 A-8 se velmi rozšířilo zvýšení plnicího tlaku (u země z 1,42 ATA na 1,58 ATA, na druhý stupeň kompresoru motor pracoval dokonce s plnicím tlakem 1,65 ATA) - zjednodušeně řečeno pak lehce upravený motor BMW 801 D-2 podával vyšší výkon a to až 2050 PS u země. Stroje s původním a upraveným motorem pak sloužily vedle sebe a nebyly typově nijak odlišeny. Standardně byla verze A-8 vybavena pancéřováním důležitých částí jako u bitevních variant. Na několika letounech se zkoušely netradiční zbraně SG 113A Förstersonde, SG 117 Rohrblock, SG 116 Zellendusche a Ruhrstahl X4.

 • Fw 190 A-8/R1 - S podkřídlovými pouzdry se čtyřmi kanóny MG 151/20 místo vnějších křídelních kanónů MG 151/20.
 • Fw 190 A-8/R2 - Místo vnějších křídelních kanónů MG 151/20 dva kanóny MK 108/30.
 • Fw 190 A-8/R3 - Místo vnějších křídelních kanónů MG 151/20 dva kanóny MK 103/30.
 • Fw 190 A-8/R4 - Přidáno zařízení GM-1, které vstřikovalo oxid dusný do sacího potrubí za kompresorem (krátkodobé zvýšení výkonu motoru).
 • Fw 190 A-8/R7 - Standardní výzbroj, ale podstatné zesílení pancéřování a neprůstřelných skel.
 • Fw 190 A-8/R8 - Další zesílení pancéřování a místo vnějších křídelních kanónů MG 151/20 dva kanóny MK 108/30.
 • Fw 190 A-8/R11 - Prototyp vybavený ohříváním skel, autopilotem PKS 12 a radiokompasem FuG 125 Hermine.
 • Fw 190 A-8/R12 - Fw 190 A-8/R11, kde vnější křídelní kanóny MG 151/20 nahradily kanóny MK 108.
 • Fw 190 S-8 - Někdy též označované jako FW 190A-8/U1. Jde o školní (S – Schulflugzeug) dvousedadlovou verzi letounu A-8. Druhé sedadlo bylo umístěno v místě, kde se u FW 190 A-8 nacházela nádrž zařízení MW 50 a radiostanice FuG 16ZY.

Fw 190 A-9

Pro nedostatek původně zamýšlených motorů BMW 801 F s výkonom 2400k, bylo využito motoru BMW 801 TS o výkonu 2 000k.


 Fw 190 B

V roce 1943 Luftwaffe zoufale potřebovalo stíhačku s lepšími výškovými vlastnostmi, která by se postavila nebezpečným náletům spojeneckých bombardérů. Luftwaffe už také věděla o existenci B-29, a také věděla o neschopnosti Fw 190 efektivně stíhat bombardéry ve velkých výškach, ve kterých měly operovat. Proto se prof. Ing. Kurt Tank rozhodl vyvinout výškovou verzi Fw 190, která by se mohla postavit hrozícímu nebezpečí.

Tank věděl, že vzduchem chlazené hvězdicové motory BMW 801 nikdy nedosáhnou potřebného výkonu ve velkých výškach, a tak se rozhodl použít kapalinou chlazené řadové motory. Predpokládal použití motoru Daimler-Benz DB 603. Tento motor však byl vyvíjen bez „požehnání“ RLM (ministerstva letectví) a proto u funkcionářů RLM nebyl příliš oblíbený. Tank proto dostal příkaz, aby upravil existující motor BMW 801 nebo použil řadový Junkers Jumo 213.

Vznikly tak tři alternativy: Fw 190 B poháněný motorem BMW 801 s turbokompresorom, Fw 190 C s motorem DB 603 a Fw 190 D s motorem Jumo 213.

Jako první prototypy Fw 190 B byly vybrané Fw 190 V47 (W.Nr.7347, dříve prototyp A-6/R4) a V48 (W.Nr.530115, DO+RO). Neměly přetlakové kabiny a ke svým motorům BMW 801 D-2 dostaly zařízení GM-1 umožňující vstřikování oxidu dusného do motoru. Po jeho odstranění sloužily jako vzory A-8. O něco později se přidal jeden Fw 190 A-0 (W.Nr.0035), přeznačený na Fw 190 V12. Po něm byly pro nový program výškové stíhačky upraveny další čtyři Fw 190 A-1 (V26 - W.Nr.0046, TI+IK, V27 - 0047, TI+IL V28 - 0048, TI+IM a V29 - 0049, TI+IN), které byly přeznačené na Fw 190 B-0. První z nich, V26, dostal nové zvětšené křídlo (20,3 m2 místo původního s plochou 18,3 m2), byla mu odstraněna výzbroj a starý motor nahradil nový BMW 801 D-2 se vstřikovaním GM-1. Kabina byla přetlaková s vyhřívanými bočními stranami perspexového krytu. Takto upravený stroj byl dokončen v lednu 1943 a 9. ledna byl odeslán do testovacího střediska Rechlin.

Druhý a třetí Fw 190 B, V27 a V28, byly dokončené s původním křídlem a s výzbrojí dvou MG 17 v trupě a dvou MG 151/20 v kořenech křídel. Kabinu měly také přetlakovou. Poslední V29 byl stejný, měl ale navíc vstřikování GM-1. Všechny tyto stroje byly nejdřív testovány v Langenhagene, a v květnu 1943 se přesunuly na další testy do Rechlinu.

Dalším modifikovaným Fw 190 A-1, který přibyl do programu, byl W.Nr.0055. Byl testovaný v Langenhagene, kde se k němu připojily tři výše jmenované stroje. Testy byly několikrát přerušeny kvůli extrémnímu nedostatku náhradních dilů a neskutečně špatné kvalitě těch, které vůbec dorazily. Testovací piloti si stěžovali na mnohé poruchy přístrojů. Jednou z nejzávažnějších chyb bylo, že rámy kabiny nebyly dostatečně opracované, což způsobovalo, že se ostré hrany zařezávaly do gumových těsnění. To způsobovalo netěsnosti v kabině. Už i tak přepracovaní piloti byli zatěžováni ještě dalšími povinnostmi, když museli podávat zprávy i o dalších zařízeních letadla, které přímo nesouvisely s testovacím programem. Následně se zdrželo testování přetlakových kabin, a tak když byly testy konečně hotové, už byly ve službě jiné úspěšné typy. Hans Sander vzpomínal, že kabiny byly děravé jako řešeto a nehodily se na výškové lety. Zařízení GM-1 bylo zase tak těžké, že už nebylo možné namontovat do letadla výzbroj, a proto další pokusy ztratily význam.

 Fw 190 C

I když byly postaveny prototypy, ani tato verze se nakonec nedostala do sériové výroby. Profesor Tank úzce spolupracoval s firmou Daimler-Benz, což výrazně napomáhalo vývoji nového motoru. Nový řadový dvanáctiválec DB 603 A měl odstředivý kompresor hydraulicky napojený na hřídel a kruhový chladič umístěný před blokem motoru. Prvním prototypem sa stal Fw 190 A-1, W.Nr.0036, SK+JS, přeznačený na Fw 190 V13, a který představoval verzi Fw 190 C-0. Dostal nový motor Daimler-Benz DB 603 A-0 se vzletovým výkonem 1750 k, s výkonem 1850 k v 2100 m a 1625 k v 5700 m. Kvůli chladiči by se z dálky mohlo zdát, že měl menší hvězdicový motor, ale při pozornějším pohledu se nedaly přehlédnout za sebou jdoucí výfuky podél nosu letadla. Motor potřeboval navíc rozměrný chladič oleje. Ten byl umístěný pod motorem, před náběžnou hranou křídla. Fw 190 tak úplně změnil vzhled na elegantní štíhlé letadlo. V13 nebyl vyzbrojený a neměl ani přetlakovou kabínu. Až na motor a rozpětí 10,5 m se shodoval s původní verzí A-1. Zkoušky probíhaly od jara 1942. 30. července ale prototyp havaroval a už nebyl opravený.

Do programu se mezitím zapojily další dva stroje verze A-1, a to Fw 190 V15 (W.Nr.0037, CF+OV) a Fw 190 V16 (W.Nr.0038, CF+OW). Stejně jako V13 měly ještě klasické trojlisté vrtule VDM s průměrem 3,5m. V15 měl původně dostat motor DB 603 G, ale nakonec použily verzi A-2 s chladičem pod tělem motoru. V16 dostal motor DB 603 A a kvůli problémům s chlazením byl 2. srpna 1942 odeslaný do továrny Mercedes-Benz v Echterdingene. Tam proběhly testy, které tento problém potvrdily. Inženýři nedokázali problém vyřešit, a tak zkusili vyměnit verzi A za verzi EM, která dosahovala ve výšce 5500 m výkonu 1630 k. S použitím MW 50 stoupl výkon na 2250, resp. 1900 k. Prototyp dosáhl koncem roku 1942 i bez turbokompresoru výšky 12 200 m, pozoruhodné rychlosti 724 km/h ve výšce 7000 m, a stoupavosti 22 m/s. Při zapnutí MW 50 stoupla maximální rychlost na 750 km/h! V16 byl zničený 14. srpna 1944 při náletu na továrnu.

I když to byly velmi dobré výkony, výšku 12 200 m se mu už nepodařilo překonat. Proto museli přidat k motoru turbokompresor, který vyvíjela firma Hirth spolu s DVL (Deutsche Versuchanstalt für Luftfahrt - Německý výzkumný ústav letecký), což byla ješte nikdy nepoužitá novinka. Jeho funkcí bylo zvýšit výstupní výkon motoru ve velkých výškách, kde je už řídký vzchuch. Turbokompresor pracoval dobře. Ve výšce 7375 m udržel výkon motoru na hodnotě 1560 k a v 10 000 m dokonce na 1600 k. Jeho turbínu poháněly výfukové plyny z motoru, které vedly od výfuků potrubím přes křídlo do vany pod trupem, kvůli které letadla dostaly přezdívku „klokan“. Přebytečné výfukové plyny odcházely výfukem ven, ale většina z nich přešla turbínou pohánějící kompresor, jehož osa otáčení byla rovnoběžná se směrem letu. Množství spalín jdoucích do turbíny se regulovalo klapkou v zadní části potrubí. Výfukové plyny roztáčely turbínu, ta zase kompresor stlačující vzduch, ten šel dál přes mezichladič do kompresoru motoru (proto nebylo nasávání na levé straně trupu). Motor roztáčel čtyřlistovou kovovou vrtuli VDM s průměrem 3,5 m.

Prvním Fw 190, který ale dostal toto vybavení, se na podzim 1942 stal Fw 190 V18 (W.Nr.0040, CF+OY). Ten dostal navíc nové, zvětšené dřevěné ocasní plochy, potřebné na zvládnutí příčné nestability způsobené zvýšeným kroutícím momentem. Okupační jednotky brzy narazily na Němci ovládanou francouzskou továrnu, která vyráběla ocasní plochy pro tato a pozdější letadla. Po osvobození poskytla spojencům tato továrna důležité informace o konstrukci Ta 152.

Štíhlé línie Fw 190 V18 narušil vnější kryt skrývající turbokompresor Hirth 9-2281 (podle jiných zdrojů Hirth TK 11). Standardní třílistou vrtuli nahradila nová čtyřlistá typu VDM (podle některých zpráv to byla čtyřlistá vrtule firmy Schwartz). Stroj nenesl žádnou výzbroj. Později, když se zjistila poruchovost motoru DB 603 G, testování V18 se stále zdržovalo. Profesor Tank nakonec nařídil namontovat nový motor DB 603 A-1. Křídlo zůstalo klasické s rozpětím 10,5 m, i když na továrních výkresech je nakreslený s prodlouženým 12,3 m křídlem. 10. prosince byl odeslaný do Echterdingenu. Testovací piloti ho však nedokázali zvládnout. V lednu 1943 za řízení zasedl Hans Sander. Po strastiplném letu a složitém přistání („skákalo jako klokan“) Sander zhodnotil letadlo jako nestabilní ve stoupání, nemožné vyvážit ho ve výšce nad 7700 m a časté propadávaní. Sander vykonal s letadlem dalších osm letů, a označil ho za úplný nezdar a za životu nebezpečné. Turbokompresor pod trupem zapříčinil značný posun těžiště vzad. Proto letadlo při přistávání přepadávalo na ocas a následně způsobovalo nebezpečné poskakování. Turbokompresor také nedosahoval vypočítaných 22 000 ot/min ale jen 20 000, pravděpodobně kvůli nesprávně navrhnutým regulačním klapkám. Přetlaková kabina netěsnila a tak nebylo možné vykonat testy nad 10 000 m.

Inženýři začali okamžitě pracovat na nápravě. Vyzkoušeli několik variant klapek. Je možné, že dokonce vyměnili motor za DB 603 S. Takto upravený prototyp dostal označení Fw 190 V18/U1. Hans Sander znovu zasedl za řízení a ve výšce 11 000 m dosáhl rychlosti 680 km/h. Stále to bylo daleko za očekávaním. Kariéra tohoto stroje ale ješte nekončila, prototyp dostal později nový motor Jumo 213 a sloužil jako prototyp pro Ta 152.

Až po V18 dostal druhý prototyp V15 očekávaný DB 603 G bez turbokompresoru a v této podobě byl testovaný. Potom byl převezený do Stuttgartu, kde dostal i turbokompresor Hirth. Druhý „klokan“ měl problém s napojením potrubí z kompresoru a tak byl odeslán zpět do továrny Focke-Wulf. V15 se později také stal prototypem Ta 152.

Do testovaní pro verzi C se přidalo i pět dalších prototypů. Byly vybaveny motory DB 603 S-1 a turbokompresory Hirth TK 11, zvětšenou směrovkou a křídly se zvětšenou plochou na 20,3 m2. Všechny byly postaveny mezi květnem a červnem 1943 a létaly z letiště Rechlin. Fw 190 V29 (W.Nr.0054, GH+KS) a Fw 190 V30 (W.Nr.0055, GH+KT). V30 měl vybavení shodné s V15. I tady se vyskytly problémy s potrubím z kompresoru, které způsobilo, že prototyp musel být prestavěn. Kov použitý na potrubí, které vedlo horké výfukové plyny z motoru do turbokompresoru, nebyl vhodný a potrubí se ničilo obrovskými teplotami a vydrželo jen několik hodín. Po experimentech se čtyřlistou vrtulí Schwartz se letadlo stalo dalším prototypem Ta 152.

Fw 190 V31 (W.Nr.0056, GH+KU) byl prototypem verze Fw 190 C-1. Byl podobný verzi V30, skončil havárií 29. května 1943 v Rechlinu.

Fw 190 V32 (W.Nr.0057, GH+KV) také představoval verzi C-1. Létal bez turbokompresoru a pravděpodobně i bez přetlakové kabiny. Pozděj došlo k osazení motorem DB 603 G, zvětšení rozpětí křídel a vsazení 500 mm dílu mezi trup a ocasní čast, jako u verze D. V kořenech křídel měl kanóny MG 151/20. Později se zařadil do programu Ta 152.

Fw 190 V33 (W.Nr.0058, GH+KW) byl vyzbrojený dvěma MG 151/20 v kořenech křídel. Byl podobný předešlému a také skončil jako prototyp Ta 152.

U verze C se počítalo se silnou výzbrojí dvou MG 131 nad motorem, čtyř kanónů MG 151/20 v křídlech a dalším MG 151/20 v bloku motoru. V dubnu 1944 byl vývoj verze C ukončen.

 Fw 190 D

Stíhací letoun Focke-Wulf Fw 190 D, někdy také nazývaný Langnasen-Dora (dlouhonosá Dora). Jako prototypů pro verzi D bylo využito šesti letounů Fw 190 A. Letouny byly vybaveny motorem Jumo 213 A. Stroj V21 dostal nové konce křídel, jenž zvětšily rozpětí o 11 cm.Trup byl prodloužen o 500 mm kvůli vyvážení, protože řadový motor Jumo 213 A byl delší než původní hvězdicový motor BMW 801. Letouny byly vyzbrojeny dvěma kulomety MG 17 v trupu a dvěma kanóny MG 151/20. Koncem roku obdržely dva letouny motory Jumo 213 A-1 o výkonu 1 776 k a výzbroj tvořily dva kulomety MG 131/13 v trupu a čtyřmi kanóny MG 151/20 v křídlech.

 Fw 190 D-9

Výzbroj tvořily dva kanóny MG 151/20 v křídel, dva kulomety MG 131/13 v trupu, závěsník ETC 501 pod trupem a závěsníky ETC 71 nebo ETC 503 pod křídly. Stroj obdržel nový zaměřovač TSA 2 D a zařízení MW 50.

 • Fw 190 D-9/R11 – doplňkové vybavení autopilot PKS 12 a FuG 125 Hermine.

 Fw 190 D-10

Motor Jumo 213 A-1 byl nahrazen motorem Jumo 213 C. Výzbroj byla zredukována na jeden kanón MK 108/30 střílejícího osou vrtule a jednoho kanónu MG 151/20 v pravém křídle.

Fw 190 D-11

Oproti Fw 190 D-10 byly vyzbrojeny další dvojicí kanónů MK 108/30 umístěných ve vnějších částech křídel.

Fw 190 D-12

Pohon obstarával motor Jumo 213 F-l se zařízením MW 50 . Bylo zesíleno pancéřování a výzbroj tvořil kanón MK 108/30 střílejícího osou vrtule a dva kanóny MG 151/20 v kořenech křídel.

Fw 190 D-13

Motor Jumo 213 F, byly vyrobeny pouze dva kusy (přestavby z Fw 190 A-8). Výzbroj tvořily 3 20mm kanony MG 151/20 E. Jeden ze strojů (posledního velitele JG26, Frantze Götze) se dochoval dodnes v USA a je teoreticky letuschopný.

 Fw 190 D-14 a D15

Pohon měly obstarávat motory DB 603 E a DB 603 G. Byl postaven pouze jediný letoun verze D-15 s motorem DB 603 G.


 Fw 190 F

Vyráběly se souběžně se stíhacími protějšky.

 Fw 190 F-1

Jde o osmnáct letounů Fw 190 A-4/U3 přeznačených na bitevní verzi. Stroj byl vybaven jedním podtrupovým závěsníkem ETC 501. který umožňoval podvěšení 300l nádrže. Spodní část motoru a kabiny byla dodatečně opancéřována. Křídelní kanóny MG FF byly obvykle demontovány.

Fw 190 F-2

Jde o 271 letounů Fw 190 A-5/U3 přeznačených na bitevní verzi se čtyřmi podkřídlovými závěsníky ETC 50.

 Fw 190 F-3

Oproti základnímu Fw 190 A-6, který se vyráběl souběžně, se tato varianta odlišuje především vypouklým krytem kabiny. Stroj měl přídavné pancéřování spodních partií. Vyrobeno bylo přibližně 250 kusů.

 • Fw 190 F-3/R1 - Výzbroj byla tvořena podtrupovým závěsníkem ETC 501, čtyřmi podkřídlovými závěsníky ETC 50 a střeleckou výzbrojí složenou ze dvou trupových kulometů MG 17 a dvou kanónů MG 15/20. Velké množství letounů bylo upraveno na verzi Trop.
 • Fw 190 F-3/R2 - Výzbroj byla doplněna dvěma přídavnými kanóny MK 103 ráže 30 mm umístěnými pod křídly.
 • Fw 190 F-3/R3 - Výzbroj tvořena třemi kanóny MK 103 s novými kryty a lafetací.

Fw 190 F-4

Oproti verzi F-3 měl mít elektrickou inicializaci odhozu pum. Nevyráběl se sériově.

 Fw 190 F-5

Pohon měl obstarávat motor BMW 801 F. Nevyráběl se.

Fw 190 F-6

Motor BMW 801 F a zesílené křídlo verze A-6. Nevyráběl se.

Fw 190 F-7

Vycházela z letounu A-7, ale k výrobě nedošlo.

 Fw 190 F-8

Vycházela z letounu A-8. Motor BMW 801 D-2

 • Fw 190 F-8/U1 - Stroj byl vybaven závěsníkem ETC 501 a dvěma podkřídlovými závěsníky ETC 503 jenž umožňovaly nést 250 kg pumy.
 • Fw 190 F-8/U2 - Výzbroj tvořilo torpédo BT 700 na závěsníku ETC 501 nebo dvě torpéda BT 400 na závěsnících ETC 503.
 • Fw 190 F-8/U3 - Možnost nesení torpéda BT 1400 na závěsníku ETC 502.
 • Fw 190 F-8/U4 - Úprava pro lety za každého počasí. Mezi speciální vybavení patřil autopilot PKS 12 A a radiovýškoměr FuG 101. Výzbroj tvořily dva kanóny MG 151/20 v křídlech. Stroj byl vybaven dvěma podkřídlovými závěsníky ETC 503. Vyroben byl pouze 1 kus.
 • Fw 190 F-8/U5 - Zjednodušená varianta U-2.
 • Fw 190 F-8/R1 - Varianta se závěsníky ETC 50 pod křídly. Později s ETC 71.
 • Fw 190 F-8/R3 – Výzbroj tvořily dva kanóny MK 103/30 mm pod křídly. 
 •  Fw 190 F-9

Obdoba F-8 s motorem BMW 801 TS. Změny doznal kryt kabiny.


 Fw 190 G

 Fw 190 G-1

Varianta letounu Fw 190 A-4. Výzbroj byla zredukována na dva kanóny MG 151/20 a závěsník ETC 501, jenž umožňoval podvěšení 300l přídavné nádrže. či 500kg SC-500 nebo 250kg SC-250 pumy a při použití adaptéru ER 4 čtyř 50kg pum SC-50. Pod každým křídlem se nacházel závěsník typu Weserflugträger umožňující podvěšení 300l přídavné nádrže.

 Fw 190 G-2

Jde o úpravu letounu Fw 190A-5, u něhož došlo k mírnému prodloužení trupu. Výzbroj a výstroj je totožná s verzí G-1.

 • Fw 190 G-2/N – Jednalo se o dálkový noční bombardér. Stroje obdržely výfukové clony a dva přistávací reflektory. Výzbroj tvořili pouze dva kanóny MG 151/20.

 Fw 190 G-3

Byl vybavený autopilotem PKS-11 a jinými závesníky bomb. U motorů BMW 801 D-2 se začala používat soustava přímého vstřikování, která zvýšila výkon na 1875 koní. U některých letadel bylo využito zařízení pro stříhání lan balónové baráže.

 • Fw 190 G-3/Trop - úprava s protiprachovým filtrem a dalším speciálním vybavením pro podmínky středozemí.

 Fw 190 G-7

Pro použití širší palety výzbroje došlo k prodloužení nohy ostruhového kolečka.

 Fw 190 G-8

Tato verze byla odvozena od Fw 190 A-8. Typ G-8 byl koncem války nasazen i s vůbec nejtěžší pumou, s jakou za druhé světové války vzlétl jednomotorový letoun. Puma SC 1800 měla hmotnost 1800 kg.

 • Fw 190 G-8/R3 - Letouny se zařízením MW 50.
 • Fw 190 G-8/R4 - Nainstalována soustava pro vstřikování oxidu dusného.
 • Fw 190 G-8/R5 - Čtyři podkřídlové závěsníky ETC 50 místo dvou ETC 503.

Specifikace (Fw 190 A-8)

Technické údaje

 • Posádka: 1
 • Rozpětí: 10,51 m
 • Délka: 9 m
 • Výška: 3,95 m
 • Nosná plocha: 18,3 m²
 • Hmotnost (prázdná): 3 050 kg
 • Hmotnost (vzletová): 4 390 kg (s palivem ve všech třech trupových nádržích)
 • Maximální vzletová hmotnost: přibližně 4 900 kg (s 500kg pumou)
 • Pohonná jednotka: hvězdicový motor BMW 801D-2 (u Fw 190 A-8 se používaly dva plnicí tlaky, viz níže, dva různé motory 801 D-2 tedy mohly mít jiný výkon)
 • Výkon pohonné jednotky: 1 730 PS (1,42 ATA), 2 050 PS (1,58 - první stupeň kompresoru/1,65 ATA - druhý stupeň kompresoru, automaticky se zapíná ve výšce okolo 3km)

Výkony

 • Maximální rychlost u země: 545 km/h (1,42 ATA), 575 km/h (1,58 ATA)
 • Maximální rychlost v optimální výšce: 645 km/h (1,42 ATA), 656 km/h (1,65 ATA) ve výšce 5500 m
 • Maximální rychlost ve střemhlavém letu: přes 950 km/h
 • Dostup: bojový: 9900 m, maximální: 10 600 m
 • Maximální stoupavost u země: 16 m/s (1,42 ATA), 18 m/s (1,58 ATA)
 • Dolet: 800 km
 • Plošné zatížení: 239 kg/m²
 • Poměr výkon/hmotnost: 0,39 - 0,46 PS/kg

 Výzbroj

Základní verze:

 • 2x 13 mm kulomet MG 131/13 se 475 náboji na zbraň
 • 4x 20 mm kanón MG 151/20E s 200 - 250 náboji na zbraň (vnitřní) a 130 - 140 náboji na zbraň (vnější)